Jdi na obsah Jdi na menu
 


Data 1

 

 Ikona Portálu územního plánování

http://www.regionalnirozvoj.cz/

http://www.sfdi.cz/

http://www.sfrb.cz/

http://www.szif.cz/

http://www.energetika.cz/

http://www.czinspire.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/

Ministerstvo životního prostředí: http://www.mzp.cz/

i Právník: http://www.ipravnik.cz/

Asociace krajů ČR: http://www.asociacekraju.cz/

Informační systém o území: http://www.isu.cz/about.asp

Spolek pro obnovu venkova: http://www.spov.org/aktuality/default.aspx

Svaz měst a obcí ČR: http://www.smocr.cz/

Centrum pro regionální rozvoj ČR:  http://www.crr.cz/index.php

Atlas podnebí České republiky: http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html 

Atlas cestovního ruchu České republiky: http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy/vedecko-vyzkumna-cinnost/atlas-cestovniho-ruchu-ceske-republiky/

Statistická ročenka půdního fondu. České republiky http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-ROC_96 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-ROCENKA

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV): http://heis.vuv.cz/data/isapi.dll?map=chopav

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Atlasy záplavových území 1:10 000: http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/index.php?id=13

Statistický lexikon obcí 2007 (ČSÚ): http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/4116-07

Statistický lexikon obcí 2008 (ČSÚ): http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/publ/4116-08-2008

 

 

 

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ):