Jdi na obsah Jdi na menu
 


European Union

6. 5. 2008

Programy 2007 - 2013

Cíl 1 - Konvergence

7 regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti

ROP NUTS II Severozápad - http://www.nuts2severozapad.cz/home/ 

ROP NUTS II Moravskoslezsko - http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/ 

ROP NUTS II Jihovýchod - http://www.jihovychod.cz/ 

ROP NUTS II Severovýchod - http://www.rada-severovychod.cz/    

ROP NUTS II Střední Morava - http://www.rr-strednimorava.cz/ 

ROP NUTS II Jihozápad - http://www.rr-jihozapad.cz/ 

ROP NUTS II Střední Čechy - http://www.ropstrednicechy.cz/

 

8 tematických operačních programů

OP Doprava - http://www.opd.cz/cz/uvod 

OP Životní prostředí - http://www.opzp.cz/sekce/254/aktuality/ 

OP Podnikání a inovace - http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ 

OP Výzkum a vývoj pro inovace - http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18726 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost - http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - http://www.esfcr.cz/07-13/opvk 

Integrovaný operační program - http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program 

OP Technická pomoc - http://www.strukturalni-fondy.cz/op-tp

 

 

 

Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

OP Praha Konkurenceschopnost - http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html

OP Praha Adaptabilita - http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

 

 

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce
 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko -                                                      

 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - http://www.cz-pl.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko - http://www.at-cz.eu/

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko - http://www.ziel3-cil3.eu/

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko - http://www.sk-cz.eu/

OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)

OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny)

Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)

Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/, upraveno: M. Žabokrtský

 eurodesk-colour.jpgeuroskop.jpg

 

 eures_logo-resized-250x300.jpgrrnuts

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Evropská unie